Reklamácia

Všetky výrobky na našich stránkach majú:
zákonom stanovenú záručnú lehotu 
zákonom stanovenú lehotu na skryté závady 
záručnú lehotu od výrobcu, ktorej dĺžka a rozsah závisia od výrobkov a značiek

Náklady na dopravu výrobku hradí objednávateľ. Avšak ak sa na vrátený výrobok vzťahuje záruka, všetky poplatky spojené s návratom zákazníkovi preplatíme. Každý reklamovaný výrobok nám musíte zaslať späť poštou. Žiadna zásielka nebude prevzatá v sídle spoločnosti osobne.Pre každú reklamáciu je bezpodmienečne nutné pripojiť k závadnému produktu fotokópiu faktúry.

Neoprávnená reklamácia:
nesprávne a nezodpovedajúce používanie výrobkov 
opotrebovanie
chyby spojené s akoukoľvek vonkajšou príčinou (napríklad nesprávnym používaním)

V prípade uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy v zmysle ustanovenia § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka, uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku, sa zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim riadi predovšetkým v zmysle zákona č. 108/2000 Z.z. o zasielateľskom a podomovom predaji v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

Reklamácia bižutérie sa vzťahuje len na:

- preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodaní tovaru.

Reklamácia bižutérie sa nevzťahuje na:

zjavné chyby, ktoré neboli zistené pri nákupe 

- poškodenia v dôsledku nedodržania riadnej starostlivosti o bižutériu, hlavne v prípade poškodenia vodou, lakom na vlasy a parfumom.

- mechanického poškodenia, t.j. odretie, poškrabanie, odtrhnutie, rozbitie v dôsledku úderov/pádu atď.

 

Poškodenie výrobkov nedodržaním uvedených zásad nemôže byť predmetom reklamácie.


Košík  

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa

Kniha návštev


Znaky napsané:
Znakov